> Home

Welkom op de site van SBN, de Sociale Banken Nederland

Ik wil lenen, waar kan ik terecht

Als u geld wilt lenen en u kunt niet terecht bij een commerciële bank, dan zijn er wellicht wel mogelijkheden bij een sociale kredietbank bij u in de buurt!  U kunt in de rechterkolom op deze pagina, via de landkaart, klikken op uw provincie, onder uw gemeente ziet u dan waar u terecht kunt voor een sociaal krediet bij een SBN-lid. 

 

SBN

SBN bestaat uit 27 sociale kredietbanken en gemeenten, verspreid door heel Nederland. SBN onderscheidt zich van commerciële kredietverstrekkers doordat zij leningen verstrekt aan een specifieke doelgroep en zonder winstoogmerk.

Alle SBN-leden zijn aangesloten bij de NVVK, dé brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK loopt voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. De NVVK bundelt de krachten van haar leden waardoor zij in staat zijn kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden gericht op het voorkomen of oplossen van schulden. Dit kan door middel van het aanbieden van sociale leningen of schuldhulpverlening. Zie ook de website www.nvvk.eu.

 

Voor wie is SBN bestemd

Een sociale lening, via één van de SBN-leden, is bestemd voor mensen:

  • met lagere inkomens (tot 130% van het bruto minimum loon),
  • met een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of;
  • met problematische schulden en/of;
  • die bij een andere kredietverstrekker niet terecht kunnen en/of;
  • die op grond van hun leeftijd geen krediet krijgen en/of;
  • met een tijdelijke verblijfsvergunning.

 

Dit is gebaseerd op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

 

Waar vind u schuldhulpverleners Zuid Holland Zeeland Brabant Limburg Gelderland Utrecht Flevoland Overijssel Drenthe Groningen Friesland

Vind een Sociale Bank in uw regio

Klik op uw provincie, zoek vervolgens uw gemeente op, dan ziet u daaronder de link naar de website van de sociale bank die in uw gemeente actief is.